ÚVOD
SPC
O škole
Škola     poskytuje     základní     vzdělávání pro    žáky    se    speciálními    vzdělávacími potřebami,   a   to   pro   žáky   se   zdravotním postižením –     souběžným     postižením více       vadami.       Vzdělává       žáky       s mentálním       postižením       v kombinaci s tělesným            nebo            smyslovým postižením    a    vadami    řeči,    tedy    žáky postižené    dvěma    nebo    více    na    sobě kauzálně nezávislými druhy postižení.
Od   1.9.2010   probíhá   ve   škole   ve   všech ročnících       řádné       vyučování       podle Školního    vzdělávacího    programu    pro základní     školu     speciální     „Společně školou    i    životem",    č.j.    22927/2008-61, který    je    zpracován    podle    Rámcového vzdělávacího     programu     pro     základní školu speciální.
Školní      vzdělávací      program      je      u každého    žáka    doplněn    individuálním vzdělávacím plánem.
Zřizovatelem     školy     je     Hlavní     město Praha    se    sídlem    Praha    1,    Mariánské náměstí 2.
Více...
Copyright     ©     2018     Základní     škola     speciální.     Všechna     práva vyhrazena.
Nahoru Školská rada Základní škola speciální Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10 Tel.: +420 274 817 133 E-mail: skola@starostrasnicka.cz E-mail: zs.starostrasnicka@seznam.cz
Důležité informace
Fotografie z našich akcí