top of page
DSCF7549.jpg

Zápis do ZŠ speciální pro rok 2024/2025

Ředitelka Základní školy speciální, Praha 10, Starostrašnická 45 vyhlašuje na základě zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění zápis do 1. ročníku základní školy speciální pro školní rok 2024/2025.

ZŠ speciální, Praha 10, Starostrašnická 45 není spádová, poskytuje vzdělání dle ŠVP, který vychází dle RVP ZŠS Díl I, Díl II. Škola může pro školní rok 2024/2025 přijmout 3 žáky.

Zápis do 1. ročníku ZŠS se bude konat v budově školy dne 16. dubna 2024 od 10 do 15 hodin

Termín si lze domluvit případně u ředitelky školy Mgr. Lucie Vanické, tel. 778 968 301 nebo emailem zs.starostrasnicka@seznam.cz

K zápisu je nutné přinést:

  • Občanský průkaz zákonného zástupce

  • Rodný list dítěte

  • Doporučení školského poradenského zařízení

Důležité upozornění:

Škola poskytuje základní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, a to žákům se zdravotním postižením – souběžným postižením více vadami. Tzn. vzdělává žáky s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením a vadami řeči, tedy žáky postižené dvěma nebo více na sobě kauzálně nezávislým druhy postižení.

Pokud nebude možné přijmout všechny žáky, kteří splnili podmínky přijetí do základní školy speciální, bude o přijetí rozhodnuto losem. Losování provede předseda školské rady za přítomnosti vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu a výsledcích losování bude vyhotoven písemný protokol. Zákonní zástupci uchazečů mají právo se zúčastnit losování. O organizaci losování budou zákonní zástupci s předstihem informováni. Případné losování proběhne v měsíci květnu, po skončení termínu zápisu do 1. ročníku, tj. po 30. 4. 2024.

Žadatel má možnost využít práva nahlížet do spisu podle §38 správního řádu v ředitelně školy (termín sjednán po telefonické domluvě).

V Praze dne 7. 2. 2024                                                                                          Mgr. Lucie Vanická

                                                                                                                                      ředitelka školy

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Vychovatelka do ZŠ speciální

Do ZŠ speciální hledáme vychovatelku na 0,5 úvazek.
Předchozí praxe vítána. Nabízíme práci v malém kolektivu, možnost dalšího rozvoje,
Nástup dle dohody, možno již od 1. 1. 2023

Životopisy s kontaktními údaji nebo další dotazy zasílejte na email: zs.starostrasnicka@seznam.cz Nebo volejte: 778 968 301

Speciální pedagog do SPC

Do týmu SPC přijmeme speciálního pedagoga na zkrácený úvazek 0,5. Požadujeme magisterské vzdělání v oboru speciální pedagogika.
Předchozí speciálně pedagogická praxe nutná. Nabízíme práci v malém kolektivu, možnost dalšího rozvoje, zaměstnanecké benefity.

Hlavní náplň práce: Speciálně pedagogická diagnostika, poradenská činnost pro pedagogy a rodiče klientů, vypracování zpráv a doporučení pro školy. 
Nástup dle dohody, možno již od 1.11.2023.

Životopisy s kontaktními údaji nebo další dotazy zasílejte na email: spc.starostrasnicka@email.cz

Nebo volejte: 778 968 301

Asistent pedagoga do ZŠ speciální

Do ZŠ speciální hledáme asistenta pedagoga na 0,5 úvazek.
Předchozí praxe vítána. Nabízíme práci v malém kolektivu, možnost dalšího rozvoje, zaměstnanecké benefity.

Hlavní náplň práce: zajišťování podpory při sebeobsluze (hygiena, toaleta, oblékání) a doprovod po i mimo budovu dle potřeb pedagogů.
Nástup od 1. 12. 2023

Životopisy s kontaktními údaji nebo další dotazy zasílejte na email: zs.starostrasnicka@seznam.cz Nebo volejte: 778 968 301

Škola je zapojena do národního plánu obnovy - doučování žáků.
DSCF7559.jpg
bottom of page