top of page
DSCF7549.jpg

Ředitelské volno

V souladu s §24, odst. 2 zákona 521/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z technických důvodů na den 29. září 2023 pro žáky školy den volna. Důvodem je revize kotelny.

Schůzky rodičů

Vážení rodiče,

 

v úterý 10. října 2023 od 15 hodin se uskuteční schůzky rodičů.

Účast rodičů je nutná.

 

Program:

 

15.00 – 15.45 hod v jídelně

Společná schůzka všech rodičů s pedagogickými pracovníky školy.

 

15.45 – 17.00 hod ve třídách

Schůzky s třídními učiteli, seznámení s individuálními vzdělávacími plány a organizačními záležitostmi třídy.

 

Vchod pro rodiče bude otevřen od 14:45 hodin z ulice Starostrašnická.

 

Těšíme se na Vás!

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Od 1. 9. 2023 přijmeme vychovatele/ku na plný úvazek s příslušným vzděláním.

Bližší informace na tel. 778 968 301 nebo zs.starostrasnicka@seznam.cz.

Od 1. 11. 2023 přijmeme speciálního pedagoga do SPC na plný nebo zkrácený

úvazek s příslušným vzděláním. Pedagogická praxe nutná.

Bližší informace na tel. 778 968 301 nebo zs.starostrasnicka@seznam.cz.

Škola je zapojena do národního plánu obnovy - doučování žáků.
bottom of page