DSCF7549.jpg

Oznámení - provoz družiny v době hlavních prázdnin

 

V souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, resp. vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů informujeme, že provoz letní družiny v době hlavních prázdnin bude v naší škole probíhat ve dnech 1. 7. a 24. - 26. 8. 2022.

Výsledky losování do přípravného stupně Základní školy speciální, Praha 10, Starostrašnická 45 ve školním roce 2022/2023

Registrační čísla přijatých uchazečů do přípravného stupně Základní školy speciální, Praha 10, Starostrašnická 45:

1. registrační číslo 4

2. registrační číslo 5

3. registrační číslo 6

Registrační číslo nepřijatých uchazečů do Základní školy speciální, Praha 10, Starostrašnická 45:

1. registrační číslo 2

2. registrační číslo 3

V Praze dne 8. 4. 2022

Mgr. Lucie Vanická

ředitelka školy

Zápis do ZŠ speciální pro rok 2022/2023

Ředitelka Základní školy speciální, Praha 10, Starostrašnická 45 vyhlašuje na základě zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

v platném znění zápis do přípravného stupně základní školy speciální pro školní rok 2022/2023.

Z důvodu naplněné kapacity školy pro školní rok 2022/2023 nepřijímáme nové žáky do 1. ročníku.

Zápis do přípravného stupně se bude konat v budově školy dne 4. dubna 2022 od 8 do 16 hodin

Termín si lze domluvit případně u ředitelky školy Mgr. Lucie Vanické, tel. 778 968 301 nebo emailem zs.starostrasnicka@seznam.cz

K zápisu je nutné přinést:

  • Občanský průkaz zákonného zástupce

  • Rodný list dítěte

  • Doporučení školského poradenského zařízení

Seznam přijatých a nepřijatých žáků pod identifikačním číslem bude zveřejněn dne 11. dubna 2022

na internetových stránkách školy.

Důležité upozornění:

ZŠ speciální, Praha 10, Starostrašnická 45 není spádová, poskytuje vzdělání dle ŠVP, který vychází dle RVP ZŠS Díl I, Díl II. Škola může pro školní rok 2022/2023 přijmout maximálně 3 děti do přípravného stupně ZŠ speciální.

Škola poskytuje základní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, a to žákům se zdravotním postižením – souběžným postižením více vadami. Tzn. vzdělává žáky s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením a vadami řeči, tedy žáky postižené dvěma nebo více na sobě kauzálně nezávislým druhy postižení.

Pokud nebude možné přijmout všechny děti, které splnily podmínky přijetí do přípravného stupně, bude o přijetí rozhodnuto losem. Výsledky losování budou zveřejněny 11. dubna 2022.

Losování povede člen školské rady za přítomnosti vedení školy. Losovat se budou evidenční čísla zájemců, která jim byla přidělena při zápisu. O průběhu losování bude bude veden záznam a a vystaven protokol, do kterého bude možné nahlédnout.

 

Žadatel má možnost využít práva nahlížet do spisu podle §38 správního řádu v ředitelně školy (termín sjednán po telefonické domluvě).

 

V Praze dne 1. 3. 2022                                                                                          Mgr. Lucie Vanická

                                                                                                                                       ředitelka školy

Zdražení obědů

Vážení rodiče,
 

vzhledem ke zdražování dochází od 1. 4. 2022 k navýšení ceny obědů o 3,- Kč
 

I.kategorie – žáci/děti narozené v období 1. 9. 2011 a mladší,            

cena oběda  35,- Kč

II.kategorie – žáci/děti narození v období 1. 9. 2007 - 31. 8. 2011,     

cena oběda  37,- Kč

III.kategorie – žáci/děti narozené 31. 8. 2007 a starší,                           

cena oběda  40,- Kč

VÝSLEDKY DOPLŇUJÍCÍCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 2021

V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se 18. a 19. října uskutečnily v Základní škole speciální, Praha 10, Starostrašnická 45 doplňující volby do školské rady s tímto výsledkem:

 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků byla zvolena Jaroslava Francová.

  • Dalšími členy školské rady jsou:

  • Lenka Kryllová (za zákonné zástupce nezletilých žáků)

  • Terezie Zahradníčková (za pedagogické pracovníky školy)

  • Zdeňka Severýnová (předsedkyně ŠR, za pedagogické pracovníky školy)

  • Petr Beneš (jmenován zřizovatelem)

  • Pavel Mareš (jmenován zřizovatelem)

V Praze dne 19. 10. 2021                      přípravný výbor

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Od 1. 1. 2022 přijmeme speciálního pedagoga do SPC. Nabízíme úvazek 0,5 - 1,0. 

Požadujeme VŠ vzdělání - magisterské s kvalifikací speciální pedagogika pro poradenství.

Praxe v oboru vítána.

V případě zájmu, prosíme o zaslání životopisu na email: zs.starostrasnicka@seznam.cz

_____________________________

Od 1. 9. 2021 přijmeme vychovatele/ku na plný úvazek s příslušným vzděláním.

Bližší informace na tel. 778 968 301 nebo zs.starostrasnicka@seznam.cz.

Škola je zapojena do národního plánu obnovy - doučování žáků.
DSCF7559.jpg