top of page
DSCF7549.jpg

Zdražení obědů

Vážení rodiče,

od 1. 4. 2023 dochází k navýšení ceny obědů o 4,- Kč

I.kategorie – žáci/děti narozené v období 1. 9. 2011 a mladší,            

cena oběda  39,- Kč

I.kategorie bezlepkový oběd – 49,- Kč

II.kategorie – žáci/děti narození v období 1. 9. 2007 - 31. 8. 2011,

cena oběda  41,- Kč  

II.kategorie bezlepkový oběd – 51,- Kč

III.kategorie – žáci/děti narozené 31. 8. 2007 a starší,                           

cena oběda  44,- Kč

III.kategorie bezlepkový oběd – 54,- Kč

Zápis do ZŠ speciální pro rok 2023/2024 

Ředitelka Základní školy speciální, Praha 10, Starostrašnická 45 vyhlašuje na základě zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění zápis do 1. ročníku základní školy speciální pro školní rok 2023/2024.

ZŠ speciální, Praha 10, Starostrašnická 45 není spádová, poskytuje vzdělání dle ŠVP, který vychází dle RVP ZŠS Díl I, Díl II. Škola může pro školní rok 2023/2024 přijmout 2 žáky.

Zápisy do přípravného stupně ZŠS se nekonají, přípravný stupeň ZŠS se ve školním roce 2023/2024 nebude otevírat.

Zápis do 1. ročníku ZŠS se bude konat v budově školy dne 21. dubna 2023 od 10 do 16 hodin

Termín si lze domluvit případně u ředitelky školy Mgr. Lucie Vanické, tel. 778 968 301 nebo emailem zs.starostrasnicka@seznam.cz

K zápisu je nutné přinést:

  • Občanský průkaz zákonného zástupce

  • Rodný list dítěte

  • Doporučení školského poradenského zařízení

Důležité upozornění:

Škola poskytuje základní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, a to žákům se zdravotním postižením – souběžným postižením více vadami. Tzn. vzdělává žáky s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením a vadami řeči, tedy žáky postižené dvěma nebo více na sobě kauzálně nezávislými druhy postižení.

Pokud nebude možné přijmout všechny žáky, kteří splnili podmínky přijetí do základní školy speciální, bude o přijetí rozhodnuto losem. Losování provede předseda školské rady za přítomnosti vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu a výsledcích losování bude vyhotoven písemný protokol. Zákonní zástupci uchazečů mají právo se zúčastnit losování. O organizaci losování budou zákonní zástupci s předstihem informováni. Případné losování proběhne v měsíci květnu, po skončení termínu zápisu do 1. ročníku, tj. po 30. 4. 2023.

Žadatel má možnost využít práva nahlížet do spisu podle §38 správního řádu v ředitelně školy (termín sjednán po telefonické domluvě).

Dny otevřených dveří se v naší škole nekonají. Pro představu, jak to u nás ve škole vypadá, se můžete podívat do fotogalerie - album "U nás ve škole".

 

V Praze dne 7. 3. 2023                                                                                              Mgr. Lucie Vanická

                                                                                                                                       ředitelka školy

Dny ředitelského volna

V souladu s §24,odst.2 zákona 521/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z technických důvodů na dny 11. a 12. 4. 2023 pro žáky školy dny volna. Důvodem je malování vstupních prostor budovy školy.

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Od 1. 9. 2022 přijmeme speciálního pedagoga do SPC. Nabízíme úvazek 0,5.

Požadujeme VŠ vzdělání - magisterské s kvalifikací speciální pedagogika pro poradenství.

Praxe v oboru vítána.

V případě zájmu, prosíme o zaslání životopisu na email: zs.starostrasnicka@seznam.cz

_____________________________

Od 1. 9. 2022 přijmeme vychovatele/ku na plný úvazek s příslušným vzděláním.

Bližší informace na tel. 778 968 301 nebo zs.starostrasnicka@seznam.cz.

Škola je zapojena do národního plánu obnovy - doučování žáků.
DSCF7559.jpg
bottom of page