top of page
DSCF7549.jpg

Výsledky losování uchazečů o přijetí do 1. ročníku ZŠ speciální,
Praha 10, Starostrašnická 45 ve školním roce 2024/2025 

ZAHRADNÍ SLAVNOST

Vážení rodiče,

v úterý 28. května od 9 hodin bychom Vás rádi pozvali na „Zahradní slavnost“.

Žáci ze 3. A Základní školy Gutova nám přijdou zahrát divadlo „Ferda Mravenec“ a vystoupí talentovaná mažoretka z 9. A slečna Zuzana Stříbrská.

Bude příležitost si popovídat, zatancovat a dát si společně něco dobrého.

Plánovaný konec kolem 11 hodiny. Pokud budete chtít přijít se svým dítětem rovnou na slavnost nebo si ho po slavnosti rovnou odvést domů, sdělte prosím tuto skutečnost třídní učitelce.

Těšíme se na Vás!!!  

                                        

Všichni ze ZŠ Starostrašnické                          

Ředitelské volno

V souladu s §24,odst.2 zákona 521/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z technických důvodů na dny 9. a 10. 5. 2024 pro žáky školy dny volna.

Na výše uvedené dny jsou plánované realizace údržbářských a technických prací rozsáhlejšího charakteru.

Zápis do ZŠ speciální pro rok 2024/2025

Termín losování účastníků pro zápis do ZŠ speciální je stanoven na 14. 5. 2024 ve 14:30 hodin

V Praze dne 16. 4. 2024                                                                     Mgr. Lucie Vanická

                                                                                                                    ředitelka školy

             

Zápis do ZŠ speciální pro rok 2024/2025

Ředitelka Základní školy speciální, Praha 10, Starostrašnická 45 vyhlašuje na základě zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění zápis do 1. ročníku základní školy speciální pro školní rok 2024/2025.

ZŠ speciální, Praha 10, Starostrašnická 45 není spádová, poskytuje vzdělání dle ŠVP, který vychází dle RVP ZŠS Díl I, Díl II. Škola může pro školní rok 2024/2025 přijmout 3 žáky.

Zápis do 1. ročníku ZŠS se bude konat v budově školy dne 16. dubna 2024 od 10 do 15 hodin

Termín si lze domluvit případně u ředitelky školy Mgr. Lucie Vanické, tel. 778 968 301 nebo emailem zs.starostrasnicka@seznam.cz

K zápisu je nutné přinést:

  • Občanský průkaz zákonného zástupce

  • Rodný list dítěte

  • Doporučení školského poradenského zařízení

Důležité upozornění:

Škola poskytuje základní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, a to žákům se zdravotním postižením – souběžným postižením více vadami. Tzn. vzdělává žáky s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením a vadami řeči, tedy žáky postižené dvěma nebo více na sobě kauzálně nezávislým druhy postižení.

Pokud nebude možné přijmout všechny žáky, kteří splnili podmínky přijetí do základní školy speciální, bude o přijetí rozhodnuto losem. Losování provede předseda školské rady za přítomnosti vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu a výsledcích losování bude vyhotoven písemný protokol. Zákonní zástupci uchazečů mají právo se zúčastnit losování. O organizaci losování budou zákonní zástupci s předstihem informováni. Případné losování proběhne v měsíci květnu, po skončení termínu zápisu do 1. ročníku, tj. po 30. 4. 2024.

Žadatel má možnost využít práva nahlížet do spisu podle §38 správního řádu v ředitelně školy (termín sjednán po telefonické domluvě).

V Praze dne 7. 2. 2024                                                                                          Mgr. Lucie Vanická

                                                                                                                                      ředitelka školy

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Vychovatelka do ZŠ speciální

Do ZŠ speciální hledáme vychovatelku na plný nebo částečný úvazek.
Předchozí praxe vítána. Nabízíme práci v malém kolektivu, možnost dalšího rozvoje,
Nástup možný ihned.

Životopisy s kontaktními údaji nebo další dotazy zasílejte na email: zs.starostrasnicka@seznam.cz Nebo volejte: 770 313 757

Asistent pedagoga do ZŠ speciální

Do ZŠ speciální hledáme asistenta pedagoga na plný či částečný úvazek.
Předchozí praxe vítána. Nabízíme práci v malém kolektivu, možnost dalšího rozvoje, zaměstnanecké benefity.

Hlavní náplň práce: zajišťování podpory při sebeobsluze (hygiena, toaleta, oblékání) a doprovod po i mimo budovu dle potřeb pedagogů.
Nástup možný ihned.

Životopisy s kontaktními údaji nebo další dotazy zasílejte na email: zs.starostrasnicka@seznam.cz Nebo volejte: 770 313 757

Škola je zapojena do národního plánu obnovy - doučování žáků.
DSCF7559.jpg
bottom of page