Základní škola speciální

Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10
Tel.: +420 274 817 133
Email: zs.starostrasnicka@seznam.cz

  • Starostrasnicka
  • Starostrasnicka
  • Starostrasnicka
  • Starostrasnicka
  • Starostrasnicka
  • Starostrasnicka
  • Starostrasnicka

O škole

Škola poskytuje základní vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a to pro žáky se zdravotním postižením – souběžným postižením více vadami. Vzdělává žáky s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením a vadami řeči, tedy žáky postižené dvěma nebo více na sobě kauzálně nezávislými druhy postižení.

Od 1.9.2010 probíhá ve škole ve všech ročnících řádné vyučování podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro základní školu speciální „Společně školou i životem", č.j. 22927/2008-61, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální.

ŠVP je u každého žáka doplněn individuálním vzdělávacím plánem.

Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2.

Více...

Důležité informace

Fotografie z našich akcí

Více...