Základní škola speciální

Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10
Tel.: +420 274 817 133
Email: zs.starostrasnicka@seznam.cz

Pokyny pro rodiče ke stravování na školní rok 2017/2018

Žáci se stravují ve školní jídelně - výdejně v naší škole.

Obědy jsou dováženy ze školní kuchyně při Střední škole, Základní škole a Mateřské škole, Praha 10, Chotouňská 476.

Cena oběda

závisí na věku dítěte (vyhl. č. 107/2005 Sb. o školním stravování)

I. kategorie   děti narozené v období 1. 9. 2007 a mladší   cena oběda 29,00 Kč
II. kategorie   děti narozené v období 1. 9. 2003 - 31. 8. 2007   cena oběda 31,00 Kč
III. kategorie   děti narozené 31. 8. 2003 a starší   cena oběda 33,00 Kč

Placení obědů

Obědy budou placeny na účet školy - BÚ veřejné prostředky č.ú: 2003830025/6000

variabilní symbol vaší platby .................................

Je možno platit převodním příkazem nebo v hotovosti bez poplatků v pokladně PPF banky Mariánské nám. 2, Praha 1 (budova Magistrátu, přízemí za podatelnou)

Obědy je možno zaplatit v 1 splátce (viz částka celkem) nebo v 5 splátkách ve stanovených termínech, které je nutné dodržet.

1. termín splátky je do 25. 6. 2017

Tabulka - 5 splátek

číslo splátkytermín splátkyobdobídnůI. katII. katIII. kat
1 do 25. 6. 2017 9-10/2017 38 1102 1178 1254
2 do 25. 10. 2017 11-12/2017 37 1073 1147 1221
3 do 25. 12. 2017 1-2/2018 35 1015 1085 1155
4 do 25. 2. 2018 3-4/2018 35 1015 1085 1155
5 do 25. 4. 2018 5-6/2018 41 1189 1271 1353
částka celkem do 25. 6. 2018 9/16-6/18 186 5394 5766 6138