Základní škola speciální

Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10
Tel.: +420 274 817 133
Email: zs.starostrasnicka@seznam.cz

Speciálně pedagogické centrum

při ZŠ speciální, Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10
tel.: +420 721 450 105, +420 274 776 437
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

ID schránky: tbv2zja (společné se ZŠ Speciální)

Poskytujeme tyto služby

 • psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku klientů předškolního a školního věku
 • podporu při začleňování do odpovídajícího typu školy, školského či jiného zařízení
 • psychologické a speciálně pedagogické poradenství pro rodiče, pedagogy, asistenty a ostatní, kteří jsou součástí týmu v péči o klienta
 • individuální a skupinové činnosti – speciální programy a terapie – nabídka přizpůsobena potřebám klientů – více v „Aktualitách“
 • podporu a vedení při společném vzdělávání ve školách různých typů
 • poradenství při tvorbě IVP v předškolních i školních institucích, seznámení s využitím vhodných pomůcek, doporučení odborné literatury
 • metodické vedení rodičů i pedagogů, výjezdy do kmenových škol, do zařízení a rodin
 • sociálně právní poradenství – poskytování základních informací o sociálních dávkách, podporu při komunikaci s kompetentními institucemi, zprostředkování kontaktů, poskytování aktuálních informací o možnostech mimoškolních aktivit a o využívání asistenčních služeb aj.
 • při podpoře a péči o klienty spolupracujeme v týmu - se vzdělávacími a dalšími institucemi, s odborníky z oblastí školství a zdravotnictví, s dalšími poradenskými zařízeními apod.

Mezi klienty SPC patří: 

 • děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami na podkladě vícečetného zdravotního znevýhodnění od 3 do 26 let
 • klienti zařazení v běžných MŠ, ZŠ a SŠ, v různých typech speciálních škol a zařízení, dále klienti v rodinách

Najdete nás:

 • SPC sídlí v budově školy ZŠ speciální, Starostrašnická 45, Praha 10

Těší se na vás:

 • Mgr. Zuzana Zobinová – vedoucí , speciální pedagog SPC
 • Mgr. Vendula Vinklerová – psycholog SPC
 • Bc. Věra Rukavičková – sociální pracovnice SPC

       a další, kteří nám externě pomáhají v zajištění odborné péče

 


 

 

Aktuality SPC

Skupinové aktivity SPC

Ve školním roce 2018/2019 naše SPC nabízí skupinové aktivity zaměřené na všechny věkové kategorie našich klientů – dětí a žáků. Nabídka aktivit je vytvořena s ohledem na speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků. V průběhu školního roku je aktualizován seznam zájemců.

Mezi opakovaně nabízené skupinové aktivity patří:

Klubíčko

Pro děti předškolního a mladšího školního věku zaměřené na rozvoj komunikace a sociálních dovedností.

Termín – úterý od 14 do 15 hodin pro přihlášené.

Hrajeme si – učíme se

Aktivity jsou pro dvojice či skupinky mladších dětí, jednotlivé lekce se zaměřují na rozvoj motoriky, percepce, komunikace a zvládání skupinové práce.

Předškolák

Aktivita je určena dětem, které zahájí školní docházku v dalším školním roce nebo mají odklad školní docházky.

Zaměřujeme se na rozvoj grafomotoriky, percepce, na prodlužování pozornosti, zároveň poskytujeme náměty rodičům pro práci s dítětem.

Termín – úterý od 14 do 15 hodin.

KLUB dospívajících

Skupinová aktivita zaměřená na podporu samostatnosti dospívajících klientů se zdravotním znevýhodněním.

Nově nabízíme podpůrnou aktivitu „Já to zvládnu“

Zaměřené na rozvoj kognitivních funkcí a sociálních dovedností (vychází z programů R. Feuersteina, FIE I, Basic, z materiálů a technik zaměřených na rozvoj sociálních vztahů).

Termín – úterý od 15. 15 do 16.15 hodin (10 lekcí)

Podpůrná rodičovská skupina

Skupinové setkávání rodičů dětí se zdravotním znevýhodněním. Cílem je podpora rodičovských kompetencí, sdílení úspěchů i neúspěchů při výchově dítěte se zdravotním znevýhodněním, vzájemná podpora, prostor pro porozumění, odpočinek a relaxaci.

Videotrénink interakcí (VTI)

Intervenční a terapeutická metoda práce s videozáznamem, jejíž cílem je podpořit interakci mezi rodičem a dítětem. Cílem je podpora úspěšné komunikace, pozitivní zpětná vazba.

VTI poskytuje psycholožka SPC (akreditovaná videotrenérka organizace SPIN, akreditace MŠMT) v rodině nebo v MŠ či ZŠ jako formu podpory učitele a dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jednorázové aktivity

Semináře pro rodiče se sociální tematikou

Společná setkání rodičů a zástupců organizací poskytujících sociální služby. Na seminářích budou představeny jednotlivé sociální služby vybraných organizací (osobní asistence, odlehčovací služby, pobytové akce atd.), které by rodiče mohli využít pro zajišťování péče svých dětí a dospívajících.

Semináře pro menší skupiny pedagogů či rodičů na aktuální témata, na vašem či našem pracovišti

Podpůrná setkání pro asistenty pedagoga


Pokud potřebujete další informace a podrobnosti k výše uvedené nabídce, kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem na spc.starostrasnicka@email.cz